Skadefotografen Aarhus– fotograf til ar og skader

Lad nu en professionel fotograf til ar og sår skader – Fotografering af ar og skader

ar

Fotografering af ar og skader – Hvis du været udsat for et uheld eller evt vold, så er vores erfaring at forsikringsselskaberne forlanger du skal kontakte en professionel fotograf til at tage fotos af dine sår eller ar m.v.. Så har vi med mere end 8 års erfaring med korrekt brug af lyslægning lavet denne slags skadessager.

Forsikringssager – fotografering af ar og sår 

Se flere billeder om emnet her.

Skadefotografen – Fotografering af ar og skader

Kontakt os og hør mere om fotografering af dine ar eller sår enten hjemme hos dig eller hos os. For at få godkendt denne slags forssikringsskader, kræver forsikringselskaber professionelle billeder af dine ar, sår etc så det korrekte bevismateriale kan fremvises i sagen. (Skade fotografen, fotografering af ar og sår)

skader og ar

Foto af personskader

Dokumentation af skade til forsikring eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du har været ude for en ulykke eller arbejdsskade, som har givet dig varigt mén kan du få tilkendt erstatning. Erstatningen for varigt mén skal kompenserer for at du har ondt eller har en begrænset dagligdag på grund af følgerne af ulykken/skaden.

Foto af personskader

I de fleste tilfælde skal forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) bruge billeder af skaden, i forbindelse med behandlingen af sagen. Som oftes får du en mail eller et brev, med en rekvisition fra forsikringsselskabet eller AES, hvor det er specificeret hvad de ønsker billeder af og hvor mange billeder de vil have. Med rekvisitionen i hånden kan du ringe til Aarhus Fotografi og aftale en tid til fotografering af dine skader.

Forsikrings- & skadesfotos

Har du været udsat for skader på legeme eller ejendele, så book en fotograf, der kan dokumentere alle skader.

Vi fotograferer bl.a. voldsofre for anklagemyndigheden, hvor rifter, sår m.v. fotograferes og dermed kan dokumenteres ned til mindste detalje.

Når der er tale om forsikringsfotos, dækker din forsikring ofte fotografens arbejde. Det gælder ofte også i tilfælde af uheld, overfald m.v.

Samtidig med fotograferingen udfyldes en attest som dokumentation.
I forbindelse med fotograferingen kan der også laves digital video.

Du kan ikke booke tid online, men du bedes venligst kontakte os på telefon
Da disse billeder ofte skal tages hurtigst muligt.

Fotografering af ar og skader

Læs flere foto artikler: